Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 29. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 28. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 26. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 25. sjednici Gradskog vijeća