Kontakti ustanove

Kontakti ustanove

MUZEJ PLANINARSTVA

 

Adresa: Ulica Rudolfa Rajtera 5, Ivanec
Telefon: 042 351 712
E-mail: [email protected][email protected]
Privremena ravnateljica: Irena Kresonja
Kustosica: Ana Škriljevečki

DJEČJI VRTIĆ „IVAČICE“ IVANEC

 

Adresa: Ivanec, Akademika Ladislava Šabana 19
Telefon: 042/782-328
E-mail: [email protected]  
Ravnateljica: Milena Golubić

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „GUSTAV KRKLEC“ IVANEC

 

Adresa: 42240 Ivanec, Akademika Ladislava Šabana 3
Telefon: 042 782-165
Telefax:  042 770-866
E-Mail: [email protected]
Ravnateljica: Marina Grudenić

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ĐURO ARNOLD“ IVANEC

 

Adresa: Ivanec, Vladimira Nazora 1 42240 Ivanec
Telefon: 042 770 530
Telefax:  042 781 105
E-Mail: [email protected]
Ravnatelj: Mario Kramar

print