Gospodarstvo Ivanec

Gospodarstvo Ivanec

Gospodarstvo

Grad Ivanec zauzima površinu od 9.581 ha, a nalazi se u zapadnom dijelu Varaždinske županije. Prostire se pod sjevernim padinama središnjeg dijela Ivančice i pripadajućim pribrežjem te u dolini rijeke Bednje.

Područje grada Ivanca nalazi se između dva jaka europska cestovna pravca, Zagreb-Varaždin-Budimpešta i Zagreb-Krapina-Maribor-Graz. Ova dva pravca su preko Ivanca spojeni magistralnim cestovnim pravcem Varaždin-Ivanec-Sv. Križ Začretje. Budući da je ovaj pravac izrazito prometno frekventan i da svojom kvalitetom ne može zadovoljiti potrebe područja kojim prolazi, u tijeku su pripreme za gradnju brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava – Krapina, kojim bi se navedene autoceste kvalitetno povezale i koja bi, samim tim, pridonijela ubrzanom gospodarskom razvitku Ivanca.

Pripreme za gradnju brze ceste u visokoj su fazi, za projekt je izdana lokacijska dozvola, a početak radova na realizaciji 1. faze ceste na relaciji Varaždin – Ivanec očekuje se 2020.-2021. godine.

Grad Ivanec drugi je po veličini grad u Varaždinskoj županiji i gospodarski, administrativni, upravni i upravljački je centar zapadnog dijela  županije.

Ivanec ima ranu industrijsku tradiciju, a na njoj počiva današnja, suvremena industrijska proizvodnja ovoga grada. Izraženije mijenjanje gospodarske strukture na području današnjeg Ivanca počinje sredinom 19. stoljeća, kada je pušten u pogon paromlin, prvi takve vrste u tadašnjoj Hrvatskoj, koji je predstavljao značajni prerađivačko-industrijski kapacitet.

Nakon toga započelo se razvijati rudarstvo koje će tijekom idućih stotinjak godina predstavljati stup gospodarskog razvoja ivanečkog područja. Rudarstvo je započelo vađenjem cinkove rude, a nastavljeno vađenjem ugljena 1870. godine. Eksploatacija lignita trajala je sve do 80-tih godina 20. stoljeća i cijelo to vrijeme bila je industrijski pokretač razvitka Ivanca i šire okolice, a samim tim i okosnica nepoljoprivredne proizvodnje na području današnjeg grada.

Nakon Drugog svjetskog rata uspostavljen je ekonomski sustav i politika razvitka na dominantnoj ulozi društvenog vlasništva. S postupnim odumiranjem eksploatacije ugljena u Ivanečkim ugljenokopima, država je sredstvima supstitucije (koja su bila dodijeljena zbog planskog zatvaranja Ivanečkih ugljenokopa) omogućila podizanje i razvitak drugih industrija, koje su u to vrijeme omogućile vrlo dinamičan gospodarski rast. Ugljen i ugljenokope zamijenile su nove industrije – metaloprerađivačka, strojarska, drvoprerađivačka, obućarska i druga industrija.

Danas na području Grada Ivanca djeluje petstotinjak tvrtki i obrta koji obavljaju djelatnosti drvoprerađivačke, metaloprerađivačke industrije, proizvodnje obuće, tekstilne industrije, ali i građevinske, informatičke, savjetodavne i ugostiteljske djelatnosti i druge uslužne djelatnosti.

Grad Ivanec dobitnik je BFC SEE certifikata (Business Friendly Certificate in South East Europe) kojim potvrđuje status grada s povoljnim poslovnim okruženjem.

Znak BFC-a Grad Ivanec je prvi put stekao u pilot projektu provedenom u Hrvatskoj 2013. te se njime uvrstio u malobrojnu obitelj certificiranih gradova u Jugoistočnoj Europi. U zahtjevnom postupku recertifikacije Ivanec je 2017. ponovno dobio znak BFC-a i time postao prvi grad u Hrvatskoj koji je certifikat potvrdio i drugi put.

Gradski tim u postupak recertifikacije ponovno je ušao 2019. godine, sa željom da ponovno dobije ovaj certifikat i njime još jednom potvrdi svoj status sredine koja je dugoročno posvećena razvitku poduzetništva i gospodarstva i koja brojnim aktivnostima nastoji stvoriti okruženje pogodno za ulaganja domaćih i stranih investitora.

Također, Financial Times je 2013./2014, Grad Ivanec svrstao među 10 mikro gradova u Europi (s manje od 100.000 stanovnika) s najboljim strategijama za direktno privlačenje stranih investicija.

Godine 2015./2016. Financial Times je Grad Ivanec u ovoj kategoriji proglasio pobjednikom svrstavši ga na prvo mjesto ljestvice od 10 mikrogradova u Europi te ga u ovoj skupini proglasio najatraktivnijom ulagačkom destinacijom u Europi.

Industrija

Hrvatska je 90-tih godina bila suočena s ratom i njegovim posljedicama, pogreškama u privatizaciji, problemima tranzicijskog restrukturiranja, što se sve očitovalo gubitkom tržišta, padom bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, investicija, zaposlenosti, potrošnje, standarda i življenja u cjelini.

Naznačeni problemi bili su naglašeni i na području grada Ivanca. Iz bivšeg sustava 1990. godine naslijeđeni su višestruki problemi u ukupnom gospodarstvu tadašnje Općine Ivanec. Po strukturi djelatnosti to su bila uglavnom radnointenzivna poduzeća s prekobrojnim zaposlenima, dok je metaloprerađivačka djelatnost bila oslonjena na istočno područje. Ta su tržišta u tranzicijskom periodu gotovo u cijelosti izgubljena, sa znatnim nenaplaćenim potraživanjima. Zbog navedenog je došlo do značajnog smanjenja proizvodnje, do otpuštanja prekobrojnih radnika te do zatvaranja pojedinih gospodarskih subjekata (Končar, VIS, Varteks i dr.).

Danas okosnicu industrijske proizvodnje predstavlja prerađivačka industrija, pri čemu najveći udio imaju industrija kože i obuće, metaloprerađivačka i drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, papirna industrija – ambalaža i elektroindustrija. Prerađivačka industrija zapošljava najveći broj djelatnika i zauzima najveći udio u prihodima.

Osim prerađivačke industrije, velik udio u prihodima zauzimaju i građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, poljoprivreda i šumarstvo te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.
Na području grada Ivanca djeluje nekoliko većih tvrtki koje su profilirale svoj proizvodni program, određeni stupanj zaposlenosti kapaciteta i plasman svojih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu. Te tvrtke ostvaruju većinu prihoda i zapošljavaju veći broj radnika.

Tvornica obuće Ivančica d.d. vodeća je tvrtka u proizvodnji obuće u Hrvatskoj. Specijalizirana je za proizvodnju dječje i mladenačke obuće koje predstavlja pod svojim robnim markama Froddo, Boogaloo i Bambi. Veliki dio proizvodnje poduzeća Ivančice d.d. namijenjen je stranom tržištu. Prema podacima iz 2018. godine tvrtka zapošljava 674 radnika, a dobitnik je brojnih certifikata, nagrada i priznanja koji govore o kvaliteti proizvoda poduzeća.

Drvodjelac d.o.o. renomirana je i poznata tvrtka u drvoprerađivačkoj industriji. Prema podacima iz 2018., poduzeće ima 289 zaposlenih, vlastiti vozni park, vlastite proizvodne kapacitete te se smatra jednim od vodećih drvoprerađivačkih poduzeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i šire. Drvodjelac d.o.o. proizvodi široku paletu proizvoda: građevinsku stolariju, lamperiju, brodski pod, ploče od masivnog drveta, gazišta za stepenice, balkonske ograde, namještaj, masivne krevete, ormariće, komode i stolove. Više od 90% ukupne proizvodnje poduzeća izvozi u zemlje zapadne Europe i šire.

Mipcro d.o.o. jedno je od vodećih građevinskih tvrtki u Varaždinskoj županiji. Bavi se izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom stambenih i poslovnih objekata, škola, sportskih dvorana, objekata posebne namjene i privatnih kuća. Prema podacima iz 2018. godine, zapošljava više od 80 radnika i velik broj kooperanata s područja grada Ivanca.
Jedinstvo Kartonaža d.o.o. jedan je od najpoznatijih proizvođača kartonske ambalaže u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Poduzeće je tržišno orijentirano najviše na sjeverozapadnu Hrvatsku i tržišta susjednih zemalja članica Europske unije. Zbog snažnog industrijskog razvoja i povećane potrebe za kartonskom ambalažom u regiji, poduzeće Kartonaža povećava proizvodne kapacitete i razvija nove tehnologije u izradi kartonske ambalaže. Prema podacima iz 2018. godine poduzeće zapošljava 76 radnika. Kartonska ambalaža koju poduzeće proizvodi pronalazi primjenu u plasmanu gotovo svih vrsta proizvoda, a naročito u prehrambenoj industriji, industriji kože i obuće, tekstilnoj, drvnoj, metaloprerađivačkoj, grafičkoj i raznim drugim privrednim djelatnostima.

Poduzeće Hew Ivanec proizvodi elektromotore, transformatore i generatore isključivo za njemačko tržište, kamo i izvozi 100% svoje proizvodnje. Ova tvrtka neprestano, iz godine u godinu, povećava broj zaposlenih, pa je tako u zadnje četiri godine broj zaposlenih sa 100 (2015.) povećalo na 170 (2018. godine).

Poduzeće We - Kr d.o.o. bavi se proizvodnjom metalnih proizvoda, proizvodnjom metalnih konstrukcija, građevinske stolarije, kovanjem, prešanjem, štancanjem i valjanjem metala, montiranjem kompletnih postrojenja, proizvodnjom karoserija za motorna vozila, izradom nacrta za strojeve i industrijska postrojenja, inženjerstvom, upravljanjem projektima i tehničkim djelatnostima i drugo. Poduzeće je do sada poslovalo s brojnim svjetski poznatim tvrtkama kao što su BMW, Audi, MAN, Scania, Skoda, Pastor, Flextronics, Wenker, Honda, VW i brojni drugi. Poduzeće doživljava velik uzlet: dok je 2015. godine zapošljavalo 81 radnika, podaci iz 2018. godine pokazuju porast zaposlenih na 346.

Itas Prvomajska d.d. je poduzeće koje  uspješno surađuje s  više inozemnih partnera za koje izrađuje alatne strojeve među kojima je najvažniji partner po broju narudžbi KUNZMANN iz Njemačke. Cilj poduzeća je stalno unapređenje proizvodnje, kako kroz pomladak novih zaposlenika, tako i kroz obnovu strojnog parka, dok su u zadnjih godinu dana intenzivirani napori tvrtke na proizvodnji vojnog programa. Prema podacima iz 2018. godine poduzeće zapošljava blizu 200 radnika.

Popis većih tvrtki na području grada Ivanca

Poduzeće / obrt

Broj zaposlenih u 2018. godini

DRVODJELAC D.O.O.

289

IVANČICA D.D.

674

KREŠIMIR-FUTURA D.O.O.

48

MIPCRO D.O.O.

81

ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

198

GPT ĐURASEK D.O.O.

26

HEW IVANEC D.O.O.

170

CONEXIN D.O.O.

84

INEL-ELEKTRO D.O.O.

60

HYDROMAT D.O.O.

23

JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O.

76

IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT, BOŽIDAR GUŽVINEC

20

PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE PISKAČ VL.STJEPAN PISKAČ

13

WE-KR D.O.O.

346

Poljoprivreda

Poljoprivreda se temelji na ograničenim resursima što obvezuje na racionalno gospodarenje i zaštitu od nepotrebne i nekontrolirane prenamjene, degradacije i onečišćenja. Najniži dio ovog prostora zauzimaju livade, a blago nagnuta podnožja brda oranice. Viša područja zauzimaju vrtovi, voćnjaci i vinogradi. Prostor iznad 400 metara pokriven je šumom.

Većina poljoprivredne proizvodnje na ovom području služi za zadovoljavanje vlastitih potreba. Broj seljačkih čisto poljoprivrednih gospodarstava u stalnom je opadanju, a povećava se broj mješovitih poljoprivrednih gospodarstava, kao i starosna dob pojedinih članova gospodarstava. Ograničavajući čimbenici bržeg razvitka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava su velika usitnjenosti i rasparceliranost posjeda, nedovoljna specijalizacija proizvodnje i poznavanje tržišta te nedostatak vlastitog inicijalnog kapitala.

Poljoprivredno tlo ovog kraja ima karakteristike plitke ilovaste mekote na glinastim, pjeskovitim i vapnenim laporima te na litotamnijskim vapnencima. Reljefno raznovrsna područja pogodna su za različite vrste poljoprivredne proizvodnje: brdoviti dio za vinogradarstvo, voćarstvo i stočarstvo, a nizinski za ratarstvo, vrtlarstvo, cvjećarstvo, stočarstvo i vinogradarstvo.

Na području grada Ivanca je otprilike oko 850 ha poljoprivrednih površina pretežito za ratarsku proizvodnju, koju karakterizira uzgoj tradicionalnih kultura, pšenice, kukuruza i krumpira. Što se tiče stočarske proizvodnje, najviše su zastupljeni uzgoj peradi te sve manje, goveda i svinja.

Turizam

Ivanečko područje obiluje različitim potencijalima turističkih resursa, dovoljno zanimljivim za razvoj izletničkog, seoskog, lovnog i ribolovnog, sportsko-rekreacijskog, kulturnog, ekološkog, vjerskog i gastronomskog turizma.

Osim četrdeset skupnih ležaja u planinarskom domu na vrhu Ivančice i 25 kreveta pansionskog tipa, na području grada posluje i Hotel Orion (3 zvjezdice) te nekoliko izletišta – Šumska vila (vrlo renomirano, poznato na nacionalnoj razini), Izletište i skijalište Jarki i Izletište Jelenice.

Ugostiteljska ponuda odnosi se na restorane, caffe barove, bistroe i gostionice na području grada Ivanca, te nekoliko obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstva.

Kako bi grad unaprijedio razvoj turizma te ga vezao uz glavni ovdašnji turistički potencijal – planinu Ivančicu, koja se afirmirala kao turistička destinacija stotina planinara i izletnika koji svakog tjedna posjećuju vrh planine, Grad Ivanec pokrenuo je novi projekt – brendiranje Ivanca kao Planinarskog grada, prvog u Hrvatskoj.

Cilj ovog projekta jest izgradnja nacionalnog prepoznatljivog turističkog imidža te kreiranje turističke ponude koja će, u cilju razvoja planinskog turizma, obuhvatiti sve što ovo područje u atrakcijskom smislu može ponuditi – netaknutu prirodu, poznate izvore vode na Ivančici, specifičnu povijesnu baštinu (vitezovi ivanovci, legende), običaje i tradiciju, ali i kulturne manifestacije i zanimljivu ugostiteljsku ponudu.

Grad je u tom pravcu krenuo vrlo ambiciozno te brendirao Ivanec kao Planinarski grad. Usporedo s time, krenuo je u projekt gradnje Muzeja planinarstva. Objekt je građevinski dovršen, a sada mu predstoji unutarnje uređenje i opremanje. U tijeku je izrada muzejskog postava u koju su uključeni Ministarstvo kulture, Hrvatski planinarski savez te muzejske i druge stručne instance.

U tom pravcu usmjerena je i izgradnja odgovarajuće prometne i prateće infrastrukture (modernizirana cesta i parkiralište podno planine za izletnike i planinare) za koju je Grad Ivanec glavninu sredstava privukao iz EU fondova, a koja je također u službi stvaranja novog imidža Ivanca kao prepoznatljive turističke destinacije.

print