Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANCA U MANDATU 2021. – 2025. GODINE

Prezime i ime

Stranka

e-mail adrese

Babić Antun

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

antun.babic@ivanec.hr

Car Matišić Martina

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

martina.car-matisic@ivanec.hr

Cikač Ljudvek

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

ljudvek.cikac@ivanec.hr

Đuras Zdenko

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

zdenko.duras@ivanec.hr

Geci Smoljo Kristina

Narodna stranka – Reformisti - Reformisti

kristina.geci-smoljo@ivanec.hr

Gotal Elvis

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

elvis.gotal@ivanec.hr

Grđan Josip

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

josip.grdjan@ivanec.hr

Kozina Stjepan

Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

stjepan.kozina@ivanec.hr

Mudri Božica

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

bozica.mudri@ivanec.hr

Patekar Dalibor

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

dalibor.patekar@ivanec.hr

Rohtek Miroslav

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

miroslav.rohtek@ivanec.hr

Sedlar Ivan

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

ivan.sedlar@ivanec.hr

Sedlar Nikola

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati - HNS

nikola.sedlar@ivanec.hr

Slunjski Mihael

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

mihael.slunjski@ivanec.hr

Spasojević Goran

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

goran.spasojevic@ivanec.hr

print