KORONAVIRUS    Civilna zaštita grada Ivanca

Kontakti stožera civilne zaštite


Građani svoja pitanja u svezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima mogu upućivati Stožeru civilne zaštite Grada Ivanca, putem e-mail adrese: stozerczivanec@gmail.com


Radno vrijeme Stožera civilne zaštite: 08.00 - 15.00 sati

Kontakt brojevi telefona Stožera civilne zaštite Grada Ivanca:

  • 091/4693 222;  
  • 092/3428 982,