KORONAVIRUS     Civilna zaštita grada Ivanca

Kontakti stožera civilne zaštite

Radno vrijeme Stožera civilne zaštite: 08.00 - 12.00 sati, van radnog vremena molimo kontaktirati na e-mail: stozerczivanec@gmail.com

Kontakt brojevi telefona Stožera civilne zaštite Grada Ivanca:

    091/4693 222;  
    092/3428 982;