Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 02.03.2023. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, te zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Zatvorena savjetovanja
- 28.02.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o držanju domaćih životinja