Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 30.01.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje  predškolskog odgoja djece  u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2022. godinu