Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu