Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 08.04.2023. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

 Program potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata za period 01.04.-31.12.2023. godine