Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Službene objave Zatvorena savjetovanja

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA Urbanističkog plana uređenja groblja Ivanec i Urbanističkog plana uređenja groblja Margečan