Otvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

 

I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec za 2021. godinu - prijedlog

Otvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Ivanca za 2020. godinu – prijedlog s obrazloženjem