Otvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvorena savjetovanja
- 09.12.2022. U trajanju

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2022. godini