Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2023. godini