Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

1. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2022. godinu