Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

II. Izmjene i dopune Proačuna Grada Ivanca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu