Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Ivanca u dječje vrtiće za 2018. godinu