Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 45. sjednicu gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 43. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 42. sjednici Gradskog vijeća