Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 15. sjednice gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca