Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.