Gradsko vijeće

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 7. sjednice gradskog vijeća

Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca