Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 09.12.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2022. godini

Zatvorena savjetovanja
- 09.12.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 09.12.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2023. godinu