Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca