Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanc

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 29. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 28. sjednice gradskog vijeća