Dokumenti

Službene objave

U četvrtak, 12. studenog, 19. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Za četvrtak, 12. studenog, sazvana je nova, 19. sjednica Gradskog vijeća Ivanec. Uz aktualni sat, na dnevnom je redu trinaest točaka, a među njima i izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna Grada Ivanca te financijska izvješća o polugodišnjem poslovanju triju gradskih ustanova - Dječjeg vrtića Ivančice, Gradske knjižnice i čitaonice i Pučkog otvorenog učilišta.

Pred vijećnicima će se naći i prijedlog nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, izmijenjene i dopunjene Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica te prijedlozi izmjena i dopuna više drugih odluka - o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, o komunalnom doprinosu, o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, o izgradnji i upravljanju reciklažnim dvorištem građevinskog otpada, o upravljanju grobljima, kao i odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna.

Sjednica počinje u 18 sati.

 

Materijali za sjednicu

 

Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 19. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca