Dokumenti

Javna nadmetanja

Poziv na nadmetanje: Nabava radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja državne ceste DC 35 (UL. I.G.Kovačića) i Ulice P. Preradovića u Ivancu u kružno raskrižje – ROTOR

Objava: Poziv na nadmetanje 2018/S 0F2-0012884
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave  17.5.2018 11:03:53
Krajnji rok za dostavu ponuda 07.06.2018. u 12:00 sati

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća