Dokumenti

Javna nadmetanja

Nabava električne energije za Grad Ivanec

Poziv na nadmetanje: Nabava električne energije

Objava: Poziv na nadmetanje 2016/S 002-0018140
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave  17.08.2016. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 05.09.2016. u 8:00 sati

Javna nadmetanja

Predmet nabave: Dovršetak gradnje I. faze muzeja u Ivancu

Objava: Poziv na nadmetanje 2016/S 002-0017529
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave  03.08.2016. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 23.08.2016. u 8:00 sati