Dokumenti

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene na adresi Salinovec 19, Salinovec

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene na adresi Salinovec 19, Salinovec

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0276

Naziv korisnika: Grad Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 443.281,52 €

Iznos bespovratnih sredstava: 215.361,41 €

Kratki opis projekta: Predmet ovog projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu, na adresi Salinovec 19, Ivanec 42240. Zgrada je u vlasništvu prijavitelja Grada Ivanca, koji ju daje na povremeno korištenje udrugama civilnog društva i Mjesnom odboru Salinovec. Trenutno loše stanje posljedica je dotrajalosti zgrade s obzirom na godinu izgradnje te zahtjeva hitnu obnovu kako bi se navedene aktivnosti koje se provode u zgradi mogle i dalje nesmetano održavati. Projektnim aktivnostima predviđeno je ulaganje u sljedeće aktivnosti: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav), zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, elementi pristupačnosti te održiva urbana mobilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Energetskom obnovom zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu (tzv. stara škola), provest će se mjere energetske učinkovitosti i mjere korištenja energije iz obnovljivih izvora. Planirano ulaganje doprinijet će uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 64,98%, projektiranom uštedom ukupne godišnje isporučene energije od 92,79% te smanjenjem primarne potrošnje energije od 90,94% na godišnjoj razini. Također, ostvarit će se smanjenje emisije CO2 za 92,47% na godišnjoj razini. S postignutim rezultatima projekt doprinosi načelima održivog razvoja, podiže se društveni standard i postavlja primjer dobre prakse za buduće slične projekte na području Grada Ivanca i šire.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: voditelj projekta Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Grada Ivanca

Tel.: (042) 492-861

E-mail: [email protected]