Dokumenti

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Društvenog doma Lančić-Knapić

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Društvenog doma Lančić-Knapić

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.2.1.04.0544

Ukupna vrijednost projekta: 1.080.357,63 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi: 942.825,38 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 526.495,60 kuna

Udio Grada Ivanca: 553.862,03 kuna

Kratki opis projekta: Predmet ovog projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade Društvenog doma Lančić-Knapić, na adresi Knapić 2, Knapić, 42240 Ivanec. Prostor Društvenog doma trenutno koristi Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić. Loše stanje zgrade posljedica je dotrajalosti Doma s obzirom da je on izgrađen 1985. godine te zahtjeva hitnu obnovu kako bi se navedene aktivnosti koje se provode u Domu mogle i dalje nesmetano održavati.

Provedba projekta obuhvaća sljedeće zahvate na predmetnoj zgradi: građevinsko-obrtničke mjere, elektrotehničke mjere i strojarske mjere. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE mjere uključuju: Toplinsku izolaciju vanjskog zida grijanog prostora, toplinska izolacija zida prema negrijanom prostoru, toplinska izolacija poda prema tlu te poda prema negrijanom podrumu, toplinska izolacija krova te stropa grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru, zamjena postojeće stolarije s energetski učinkovitom. ELEKTROTEHNIČKE MJERE uključuju: Elektroinstalacijski krugovi za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija i dr. trošila u funkciji EnU i OiE te zamjenu neučinkovitih rasvjetnih tijela, s energetski učinkovitim. STROJARSKE MJERE uključuju: Zamjenu postojećeg sustava grijanja prostora s grijanjem preko kondenzacijskog kotla i radijatora s termostatskim radijatorskim ventilima te sustav pripreme potrošne tople vode s OiE, preko solarnih kolektora

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Nakon provedbe planiranih mjera definiranih glavnim projektom postići će se značajne uštede potrebnih energenata za normalno funkcioniranje zgrade. Nakon energetske obnove ostvarit će se ušteda od 53,53% potrebne toplinske energije, dok će se potrošnja isporučene toplinske energije smanjiti za 61,41%. Također, doći će do smanjenja primarne potrošnje energije za  61,07%. Provedbom mjera energetske obnove doći će i do smanjenja emisije CO2. Postići će se smanjenje emisije za 61,36%. Navedena obnova i mogućnost korištenja doma kroz cijelu godinu omogućit će da se dom da na korištenje društvima za sportsku rekreaciju za razne sportske manifestacije, razne društvene sportske igre i manifestacije. Da bi se osigurala dugotrajna održivost objekta održavanje će se izvoditi prema uputama i preporukama proizvođača novo ugrađene opreme. Osim izravnih koristi za mještane Lančića i Knapića te ostale korisnike doma, provedbom projektnih aktivnosti ulaganja u mjere obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti ostvaruje se i pozitivan utjecaj na okoliš. Ulaganje doprinosi smanjenju udjela u ukupnoj potrošnji energije iz konvencionalnih izvora, smanjenju emisije CO2, postiže se održiva opskrba energijom te doprinosi zaštiti okoliša, očuvanju prirodnih resursa općenito i daje pozitivan odgovor na klimatske izazove.

 

Razdoblje provedbe projekta:

ožujak 2019. – veljača 2020. godine

Kontakt osoba:

Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b

T: 0038542404883

E: [email protected]

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 18. sjednici Gradskog vijeća