Dokumenti

Objavljeni EU natječaji

Javni natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva –provedba operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Ponovno otvoren javni natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva –provedba operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.  

Zahtjevi za potporu traju do 27. siječnja 2016. Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR. Prihvatljivi su korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 8.000 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a navedeni se intenzitet može uvećati sa dodatnih 20% prema uvjetima natječaja.

Detalji natječaja na sljedećim stranicama:

Natječaji ministarstva

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Temeljem članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18. studenog 2015. godine objavila je natječaj za operaciju 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Program ruralnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar kojega se nalazi ova mjera, odobren je 24. svibnja 2015. godine te omogućuje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Sredstva javne potpore za ovu operaciju iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000,00 eura, a najviša vrijednost može iznositi 1.000.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na web stranicama Narodnih novina.