Gradski natječaji i javni pozivi

Natječaji i pozivi

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi
- 19.02.2024. Završio

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2024. godinu

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi
- 19.02.2024. Završio

Posebni javni poziv za kulturno – umjetnička društva i udruge za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2024. godinu