Dokumenti

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

21. sjednica Gradskog vijeća

Službene objave

U utorak, 22. prosinca, 21. sjednica Gradskog vijeća Ivanca: Na dnevnom redu proračun za 2016. godinu

Donošenje proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu i proračunskih projekcija za 2017. i 2018. godinu najvažnija je točka dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća Ivanca koju je njen predsjednik Edo Rajh sazvao za utorak, 22. prosinca.

Prije donošenja samog proračuna razmotrit će se svi programi i planovi za 2016. godinu koji su sastavni dio ovog najvažnijeg gradskog financijskog dokumenta, a to su programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture te programi javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu. Također,  pošto se u proračunu osiguravaju i sredstva za rad gradskih ustanova, vijećnici će se očitovati i o predloženim godišnjim programima i financijskim planovima rada Dječjeg vrtića Ivančice i Gradske knjižnice i čitaonice Gustava Krkleca, kao i o programu rada i financijskog poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Đure Arnolda.

Prije toga pred vijećnicima će se naći prijedlozi drugih ovogodišnjih izmjena i dopuna proračunskih programa za 2015. godinu te, slijedom toga, i prijedlog drugog rebalansa proračuna za ovu godinu.

Od drugih točaka – a na dnevnom redu ih je ukupno 25 – izdvajamo i analizu stanja sustava civilne zaštite na području našega grada, donošenje Smjernica i Plana razvoja sustava CZ-a te odluke o određivanju pravnih osoba koje su od interesa za sustav CZ grada Ivanca.

Sjednica će početi u 17.30 sati.