Dokumenti

Nacionalni natječaji

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nacionalni javni poziv  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima, i kod fizičkih osoba (obrta) otvoren je do kraja kalendarske godine, 31. prosinca 2015.

Fond će po navedenom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije malim i srednjim poduzećima, i fizičkim osobama (obrtu) u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja u provedbu projekta, te mogu iznositi najviše do 50.000,00 kn po zahtjevu na Javni poziv.

Opravdani troškovi ulaganja opisani su u Javnom pozivu i sukladni Narodnim novinama, kao i mrežnim stranicama Fonda.

Više o pozivu, u navedenoj poveznici: