Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 26.11.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2024. godini

Zatvorena savjetovanja
- 26.11.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

Zatvorena savjetovanja
- 26.11.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu