Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2023. godinu