Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godine

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2024. godinu