Službene objave

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Službene objave

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2022. godinu sa datumom 11.01.2022. g.