Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 11. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 9. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 8. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 7. sjednice gradskog vijeća