Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 22. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 23. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 21. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 19. sjednice gradskog vijeća