Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 42. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 39. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 38. sjednici Gradskog vijeća