Dokumenti

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Otvorena savjetovanja
- 13.07.2022. U trajanju

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

Otvorena savjetovanja
- 13.07.2022. U trajanju

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća te predsjednika vijeća mjesnih odbora