Dokumenti

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2022. godini

Zatvorena savjetovanja
- 29.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca