Dokumenti

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 293.982,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 252.000,00 kuna

Kratki opis projekta:

Projekt Rekonstrukcija društvenog doma – Gornji Jerovec obuhvaća građevinsko-obrtničke radove pripremne radove, radove demontaže, tesarske, zidarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske, stolarske, keramičarske, soboslikarsko ličilačke, fasaderske, kamenorezačke, bravarske radove te sanitarnu opremu. U sklopu provedbe projekta izvodit će se i montažni radovi na nemjerenom i mjerenom dijelu plinske instalacije. U konačnici će se izvesti i zahvati na sustavu grijanja s ciljem poboljšanog gospodarenja energijom i očuvanja topline čime će se osigurati racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je osigurati društvenu i javnu infrastrukturu mještanima Gornjeg Jerovca. Ulaganjem u naselje izvan Ivanca osigurava se ujednačen infrastrukturni, kulturni i društveni razvoj centra grada i okolnih naselja.

Rekonstrukcijom Društvenog doma mještani će dobiti centralno mjesto za razna okupljanja, održavanje manifestacija, očuvanja običaja i tradicije, održavanje sportskih događaja, sastanaka mjesnih odbora, javnih tribina i edukacija i sl. Također, osigurat će se prostor za rad organizacija civilnog društva.

Projektom će se rekonstruirati i opremiti društveni dom u Jerovcu Gornjem od ukupno 66,14 m2 bruto površine. 

Obnovom Društvenog doma  osigurat će se racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma Jerovec Gornji.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. godina

Kontakt osoba:

Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404883
E: marina.drzaic@ivanec.hr