Dokumenti

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Poziv i materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Ivanca u dječje vrtiće za 2018. godinu