Dokumenti

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća

Prostorni planovi

II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca – ponovna javna rasprava“