Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine usvojen je na sjednici Vlade 29.04.2021., nakon čega je poslan na odobrenje Europskoj komisiji, koja ga je usvojila 8. srpnja 2021. godine. Time se Republici Hrvatskoj otvorila mogućnost korištenja znatnih europskih sredstava za provedbu programa, projekata i reformi.

Konkretno, NPOO je vrijedan 6,3 milijardi eura. Navedeni iznos odnosi se na bespovratnu pomoć, a iznosi 11,6% nacionalnog BDP-a 2019. godine. Hrvatskoj će na raspolaganju biti i 3,6 milijardi povoljnih zajmova. Sredstva se dodjeljuju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, središnjeg elementa plana za oporavak EU sljedeće generacije. Prvi dio sredstava, predujam u iznosu od 13% (819 milijuna eura), u državnoj riznici očekuje se uskoro.

Prilikom planiranja, poseban naglasak stavljen je klimatske ciljeve i digitalnu transformaciju, za koje je predviđeno 37%, odnosno 20% ukupno planiranih sredstava.

Više od polovice sredstava, točnije 54%, namijenjeno je sektoru gospodarstva, dok je sektoru javne uprave, pravosuđa i državne imovine namijenjeno 15%.

U sektoru gospodarstva definirani su sljedeći prioriteti, a prema kojima će se provoditi mjere:

 1. Jačanje konkurentnosti i zelena tranzicija gospodarstva
 2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo
 3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom
 4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava
 5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom
 6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

U sektoru javne uprave, pravosuđa i državne imovine identificirani su sljedeći prioriteti:

 1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
 2. Daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave
 3. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva
 4. Unapređenje upravljanja državnom imovinom
 5. Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove
 6. Sprječavanje i suzbijanje korupcije
 7. Jačanje fiskalnog okvira
 8. Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca
 9. Jačanje okvira za javnu nabavu

Općenito govoreći o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, riječ je o dokumentu čiji je cilj ubrzati oporavak od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Očekuje se da će provedba reformi i investicija iz NPOO transformirati hrvatsko gospodarstvo, pridonijeti rastu BDP-a i podići kvalitetu života građana.

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. aktivno poduzimaju potrebne pripremne radnje, kako bi se u narednom razdoblju iskoristile sve prilike i mogućnosti za realizaciju kapitalnih i strateških gradskih projekata.

print