Novosti

Grad Ivanec pozvao pokretne prodavaonice da reguliraju svoje poslovanje u skladu s novom Odlukom Gradskog vijeća

Petak

Sve poslovne subjekte koji obavljaju pokretnu prodaju na području grada Ivanca službe Grada Ivanca pozvale su da najkasnije do 1. siječnja 2016. reguliraju svoje poslovanje u skladu s novom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica koju je donijelo Gradsko vijeće Ivanca. Odluka je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 51 od 13. studenog 2015. godine.

Novom odlukom propisani su novi uvjeti obavljanja trgovine na području grada putem pokretne prodaje, a glase:

  • pokretna prodaja obavlja se putem vozila, a dopuštena je isključivo na javnoj površini u vlasništvu Grada pogodnoj za zaustavljanje vozila, u naseljima: Bedenec, Kaniža, Gečkovec, Horvatsko, Vuglovec, Lančić-Knapić, Ivanec - Ulica Kraševec, Ulica S. Vukovića, Punikve, Vitešinec, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Stažnjevec, Lukavec, Cerje Tužno, Škriljevec, Radovan, Pece, Seljanec, Margečan, Osečka, Željeznica, Ivanečka Željeznica i Ribić Breg i to na posebno utvrđenim lokacijama koje su sastavni dio navedene Odluke;
  • prilikom obavljanja pokretne prodaje prodajni objekti moraju ispunjavati minimalne tehničke i druge uvjete u pogledu opreme i sredstava kao i opće sanitarne i zdravstvene uvjete sukladno važećim posebnim propisima;
  • kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet, da ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometa, da ne ugrožava sigurnost kupaca i prolaznika i ne ometa mir u stambenim zonama;
  • korisnik javne površine za obavljanje pokretne prodaje u obvezi je javnu površinu očistiti od smeća i urediti od oštećenja koja bi nastala tijekom obavljanja djelatnosti pokretne prodaje;
  • obavljanje prodaje putem pokretne trgovine dozvoljava se u radno vrijeme trgovine.

Uvid u karte s utvrđenim lokacijama stajanja može se izvršiti u gradskom Upravnom odjelu za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša ili na internetskim stranicama Grada Ivanca www.ivanec.hr

Svi poslovni subjekti koji obavljaju pokretnu prodaju na području grada Ivanca na temelju postojećih uvjeta u obvezi su uskladiti svoje poslovanje prema odredbama nove Odluke najkasnije do 1. siječnja 2016. godine.

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata, naknada za korištenje javne površine u svrhu obavljanja pokretne prodaje na području grada iznosi 350 kn mjesečno, neovisno o broju lokacija koje korisnik koristi.

U vezi sa svim navedenim, Grad Ivanec pozvao je pokretne trgovine da na vrijeme reguliraju svoje poslovanje u skladu s novom odlukom, odnosno, da najkasnije do 5. prosinca 2015. godine podnesu novi zahtjev za obavljanje pokretne prodaje na javnim površinama na području grada Ivanca koji će vrijediti za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine nadalje. Ako poslovni subjekti ocijene da neće imati potrebu obavljanja pokretne prodaje po novim uvjetima, pozvani su da, također do 5. prosinca 2015., gradskim službama o tome dostave pismeno očitovanje, kako bi izbjegli nepotrebne troškove i obveze.

Sve dodatne informacije dostupne su na tel. 042 404 886 (Jelena Cuković) ili 042 404 885 (Maja Darabuš).

print