Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Odluka o određivanju plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca