Gradska uprava

Natječaji i pozivi STIPENDIJA
- 24.02.2023. Završio

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2023. godinu.