Gradska uprava

IMOVINA I OPĆI POSLOVI

Odluke o davanju suglasnosti za projekt

IZGRADNJA SPREMIŠTA I PRATEĆIH PROSTORIJA ZA POTREBE POSTOJEĆEG VATROGASNOG DOMA, u svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Tipa operacije 7.4.1. – „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU