Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 28.02.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o držanju domaćih životinja

Zatvorena savjetovanja
- 09.12.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2022. godini