Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Varaždin u 2023. godini