Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA IVANCA

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD I DRUGIM PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA IVANCA