Jednostavna nabava

Javna nabava

Jednostavna nabava 2022
- 16.02.2022. Završio

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: Reciklažno dvorište Ivanec – koordinator zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II), ev. br. 62/22